Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.

ΡΟΤΖΕΡΑπό το: Ρότζερ Σαμαά*

Eίναι ευρέως γνωστό πως ο Σωκράτης είχε την τάση να ενθαρρύνει πολλούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι είχαν αξιοσημείωτα ταλέντα, να αποφύγουν την ενασχόλησή τους με την Πολιτική, ούτως ώστε να περάσουν ένα ηθικό στάδιο προπαρασκευής που θα διαμορφώσει το χαρακτήρα τους και θα τους αποτρέψει από το να βλάψουν έναν συνάνθρωπό τους χωρίς να το θέλουν.

Κάνοντας ένα χρονικό άλμα στο σήμερα, περίπου 2418 χρόνια μετά, εάν υποθέσουμε πως διανύουμε την εποχή της μετανεωτερικότητας, μπορούμε ευλόγως να αναρωτηθούμε εάν το συχνό, στη Μετανεωτερική περίοδο, φαινόμενο της διείσδυσης σκέψεως και μελέτης σε μία θεματολογία ή ένα ζήτημα ή μία έννοια, αφορά εξίσου στο διαχρονικό φαινόμενο της συνάρτησης ανάμεσα στους νέους και την πολιτική και κατά πόσο και με ποιον τρόπο οι νέοι άνθρωποι μελετούν και ασχολούνται με την πολιτική.Τελικά η ενασχόληση με την πολιτική είναι απλώς ένα πρόσχημα που καλύπτει την τάση για Κομματικοποίηση και Ιδεολογικοποίηση ή τελικώς πρόκειται για μια εσωτερική ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να κατανοήσει και να αλλάξει προς το καλύτερο τον κόσμο που τον περιβάλλει;

Όντας πεπεισμένος για το δεύτερο και παρακάμπτοντας συνειδητά το πρώτο, θα αναφερθώ στις διαδικασίες πολιτικής προσομοίωσης. Πρόκειται για ένα σταθερό σημείο αναφοράς πολλών φοιτητών, που προσομοιάζει σε ρεαλιστικές συνθήκες την ακριβή λειτουργία των πολιτικών θεσμών, με σκοπό την τριβή με όλες εκείνες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τις αποφάσεις που αφορούν το Κοινωνικό σύνολο, όπως για παράδειγμα η προσομοίωση Ελληνικού Κοινοβουλίου, η προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα Mοdels of United Nations κ.τ.λ..

Τα οφέλη τους πολλά. Ανοχή και σεβασμός στην διαφορετική προσωπικότητα και στη διαφορετική ιδεολογία. Προσπάθεια και έντονη διαλεκτική ανάμεσα σε ανθρώπους που μολονότι είναι διαφορετικοί, θα παράξουν ένα σοβαρό προϊόν λύσεων, προτάσσοντας τη ρητορική τους ικανότητα και το αίσθημα ευθύνης τους. Εκμάθηση των τρόπων με τους οποίους διαμορφώνεται η πολιτική τόσο διοικητικά, όσο και σε πλαίσιο Πολιτικής ανάλυσης, αλλά και των γεωπολιτικών συνθηκών. Ανάπτυξη του αισθήματος της ομαδικότητας και της επικοινωνίας. Ανάπτυξη των προσωπικών δυνατοτήτων μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών (M.U.N.), της επικοινωνιακής ικανότητας, του τρόπου σκέψης, καθώς και εκτενής μελέτη επάνω στις διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Κοινοβουλευτικός μηχανισμός (στην περίπτωση των προσομοιώσεων Κοινοβουλίου). Διαμόρφωση σοβαρών και τεκμηριωμένων απόψεων επάνω σε καίρια Κοινωνικά ζητήματα, που άπτονται της γενικότερης πολιτικής.

Κατά αυτόν τον τρόπο, ένας φοιτητής που θα ωριμάσει πολιτικά μέσω των Πολιτικών προσομοιώσεων, αναπτύσσει το αίσθημα ευθύνης του λόγω των αποφάσεων που λαμβάνει και του αντικτύπου που έχουν αυτές στην Κοινωνία.Μπορεί να ορίσει ακριβέστερα από τους γύρω του ποιος συνδυασμός αποφάσεων τείνει να πλησιάζει τον όρο της προόδου και για ποιο λόγο. Καλλιεργεί τη συνείδηση και τη νεανική πρωτοβουλία του, μέσα στα όρια που του επιτρέπουν οι διαδικασίες, τόσο Νομικά όσο και δεοντολογικά. Γίνεται ένας ακόμη κρίκος της αλύσου της υγιούς Παγκοσμιότητας γνωρίζοντας νέους ανθρώπους από ολον τον κόσμο, εξίσου εργατικούς και δυναμικούς. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δημιουργείται μια δεξαμενή σκέψης, που αποτελείται από διαφορετικές απόψεις αλλά με κοινό στόχο τη βελτίωση του εαυτού μας προς όφελος της βελτίωσης του Κοινωνικού συνόλου.

Εκτιμώ πως το μέλλον της πολιτικής είναι συνυφασμένο με τις Πολιτικές προσομοιώσεις, διότι μέσα από τη διείσδυση και κατ’ επέκταση την εντρύφηση στην Πολιτική Επιστήμη και στις παραγώγους των Πολιτικών αποφάσεων μειώνεται σημαντικά τόσο ο Πολιτικός όσο και Οικονομικός αναλφαβητισμός. Επανερχόμενος στην γενικότερη άποψη του Σωκράτη, θεωρώ πως οι Πολιτικές προσομοιώσεις εν τέλει δεν είναι ένα αντικείμενο πραγματικής πολιτικής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ψυχική φθορά των νέων, αλλά ένα επενδυτικό Κοινωνικό εργαλείο για την διαμόρφωση ανθρώπων που με σύνεση εμπειρία και σοβαρότητα θα διαμορφώσουν το μέλλον. Βήμα βήμα, χωρίς έναν τελικό προορισμό, αλλά με γνώμονα τη σταδιακή βελτίωση και ανάπτυξη.

* O Ρότζερ Σαμαά είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Ε.Κ.Π.Α.ΡΟΤΖΕΡ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s