Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ELSA GREECE, ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΤΟΝ ΕΔΕΔ.

1) Τι είναι ο ΕΔΕΔ; Ποιες δικαιοδοσίες αναπαριστώνται φέτος στο πλαίσιο του διαγωνισμού και ποιο το ιστορικό των δύο αντίστοιχων υποθέσεων;

Ο Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης της ELSA Greece, αποτελεί τον μοναδικό διαγωνισμό προσομοίωσης ελληνικού δικαστηρίου, στα πρότυπα διεθνών διαγωνισμών.

Ο Διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του έτους 2015 στη Θεσσαλονίκη και περιελάμβανε την προσομοίωση δίκης ποινικού εφετείου με τη συμμετοχή ομάδων των τριών νομικών σχολών της χώρας. Η ELSA Greece διοργάνωσε ακόμα το έτος 2016 τον 2ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (15-17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη) που προσομοίωσε μία δίκη για αυτοκινητική διαφορά ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου και το έτος 2017 αντίστοιχα τον 3ο Εθνικό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης (28-30 Απριλίου 2017, Θεσσαλονίκη) με θεματολογία που αφορούσε σε μία υπόθεση Εμπορικού Δικαίου ενώπιον Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017/2018 σε μία προσπάθεια της ELSA Greece να επεκτείνει με το πέρας του χρόνου όσο το δυνατόν περισσότερο το εύρος του ΕΔΕΔ αποφασίστηκε, από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, την Άνοιξη του 2017, ο Διαγωνισμός να λάβει χώρα προσομοιώνοντας περισσότερες της μιας δίκες με υποθέσεις προερχόμενες από περισσότερους κλάδους του Δικαίου και αντίστοιχα ενώπιον Δικαστηρίων που υπάγονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες. Ενόψει της διεύρυνσης αυτής του Διαγωνισμού αποφασίστηκε να μεταφερθεί και ο τόπος διεξαγωγής του στην Αθήνα, όπως και έγινε. Κατά συνέπεια τον Απρίλιο του έτους 2018 έλαβε χώρα ο 4ος Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης στην Αθήνα, προσομοιώνοντας αυτή τη φορά μία δίκη ενώπιον Διοικητικού Δικαστηρίου και μία δίκη ενώπιον Ποινικού Δικαστηρίου.

Η Διοικητική δικαιοδοσία αφορούσε μια ακυρωτική διαφορά ενώπιον του ΣτΕ που έθιγε ζητήματα αναφυόμενα από την εκτέλεση και εφαρμογή του νόμου 4387/2016. Από την άλλη η Ποινική Δικαιοδοσία αφορούσε το Οικονομικό Έγκλημα, την Διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα και τα Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία.

Φέτος, στο πλαίσιο του ΕΔΕΔ προσομοιώνονται δύο Δικαιοδοσίες: η Πολιτική Δικαιοδοσία και η Διοικητική Δικαιοδοσία. Η Δίκη της Πολιτικής Δικαιοδοσίας θα επικεντρωθεί σε ζητήματα τραπεζικού δικαίοου και πολιτικής δικονομίας. Σχετικά με το ιστορικό της υπόθεσης, έχουμε έναν επιχειρηματία, έναν κλασικό δανειολήπτη που πήρε κάποια δάνεια στις αρχές της κρίσης. Αν και όταν έλαβε το δάνειο υπήρχαν οι προδιαγραφές να το αποπληρώσει, τα χρόνια που πέρασαν έδειξαν ότι δεν ήταν δυνατόν πλέον. Στην συνέχεια έλαβε και δεύτερο δάνειο και ενώ η τράπεζα του είχε υποσχεθεί και τρίτο δεν του το χορήγησε. Έτσι, περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών και η τράπεζα επισπεύδει εκτέλεση. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και ζητήματα τραπεζικών συμβάσεων εξυπηρέτησης δανείων και η συμπεριφορά της τράπεζας.

Η Διοικητική Δίκη σχετίζεται με το άσυλο. Ειδικότερα, Ο «A.B.», υπήκοος Κατάρ, είναι δημοφιλής δημοσιογράφος μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού της χώρας του με παγκόσμια εμβέλεια. Ο εργοδότης του αποφάσισε να τον μετακινήσει στην Ελλάδα προκειμένου να λάβει τη θέση του ανταποκριτή του σταθμού. Για το λόγο αυτό έλαβε τις νόμιμες άδειες παραμονής στην χώρα.

Όντας επηρεασμένος από την προσωπική θρησκευτική του ταυτότητα, αρθρογραφούσε στον ελληνικό τύπο, ασκώντας σφοδρή κριτική και επίθεση στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, προκαλώντας το κοινό αίσθημα των Ελλήνων. Δεν περιορίστηκε σε αυτά, αλλά επιπρόσθετα, ασκούσε δριμεία κριτική στην ελληνική πολιτεία για τον τρόπο αντιμετώπισης της θρησκευτικής ελευθερίας των μειονοτήτων.

Υποστήριξε δε ότι η κριτική του βασιζόταν τόσο στην οικογενειακή του εμπειρία από τη φοίτηση των τέκνων του σε ελληνικά δημόσια σχολεία όσο και σε γεγονότα κοινώς γνωστά. Συγκεκριμένο άρθρο του με σκληρές εκφράσεις απέναντι σε θεία πρόσωπα, προκάλεσε την αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία χαρακτήρισε τον «Α.Β.» «βλάσφημο» διότι προσβάλλει συστηματικά το θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού ορθοδόξων, και άσκησε εις βάρος του έγκληση.

Λόγω αυτών των πράξεων του διώχθηκε, καταδικάστηκε και απελάθηκε από την χώρα. Μετά ταύτα, με αίτησή του, ζήτησε την παραμονή του στην χώρα, παρά την αρχική δίωξη, αίτημα το οποίο δεν έγινε δεκτό από τις αρμόδιες αρχές.

2) Σε ποιους απευθύνεται ο ΕΔΕΔ; Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό; Τι απαιτείται προκειμένου να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος;

Ο ΕΔΕΔ απευθύνεται στους νέους νομικούς που επιθυμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους και να εξοικειωθούν με καίρια ζητήματα της δικηγορίας. Ως επί το πλείστον στον ΕΔΕΔ συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές των 3 Νομικών Σχολών της χώρας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων  θα εξεταστούν από μέλη ΔΕΠ των 3 Νομικών Σχολών της χώρας. Οι καθηγητές που πρόκειται να αξιολογήσουν τις αιτήσεις θα λάβουν υπόψιν τους την βαθμολογία που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα μαθήματα του τομέα Δικαίου που σχετίζεται με την δικαιοδοσία που επέλεξε, το βιογραφικό και το γράμμα κινήτρου του.

3) Ποια είναι η διαδικασία της προετοιμασίας των ομάδων και στη συνέχεια της προσομοίωσης;

Ο Διαγωνισμός σε αντιστοιχία με τους Διεθνείς Διαγωνισμούς Εικονικής Δίκης, περιλαμβάνει αφενός έγγραφη διαδικασία με την υποβολή από πλευράς των συμμετεχόντων δικογράφων (ανάλογα με το είδος της εκάστοτε Δικαιοδοσίας στην οποία υπάγεται το Δικαστήριο από το οποίο κρίνεται η υπόθεση) και αφετέρου προφορική διαδικασία ενώπιον Εικονικού Δικαστηρίου που απαρτίζεται κάθε φορά από νομικούς επιστήμονες ή/και πραγματικούς δικαστές της ελληνικής νομικής κοινότητας. Οι συμμετέχοντες καθ’όλη την διάρκεια της προετοιμασίας καλούνται να διαβάσουν, να κάνουν έρευνα με σκοπό να προετοιμάσουν το δικόγραφό τους. Λίγες μέρες πριν τον διαγωνισμό έχοντας μπει στην τελική ευθεία προετοιμάζονται για την προφορική διαδικασία. Φυσικά να διευκρινίσω ότι η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού παρέχει οδηγούς τόσο για την γραπτή όσο και την προφορική διαδικασία.

4) Τι κερδίζει κανείς από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό; Αναγνωρίζεται ως θεσμός και εκτός Ελλάδος σε αντιστοιχία με τους πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς εικονικής δίκης της Elsa;

Μέσα από τον Διαγωνισμό ο συμμετέχων μπορεί να καλλιεργήσει βασικές ικανότητες δημοσίου λόγου, να αποκτήσει επαφή με το πρακτικό σκέλος του δικηγορικού επαγγέλματος και μέσω αυτής της επαφής  με τη δικαστική διαδικασία να βοηθηθεί για τον κλάδο ειδίκευσης και μετέπειτα απασχόλησης που θα ακολουθήσει. Ο ΕΔΕΔ είναι πρώτα και πάνω από όλα μια εκπαιδευτική διαδικασία που αποσκοπεί να συμβάλει στην απόκτηση περισσότερων νομικών γνώσεων από τον συμμετέχοντα.

Ο ΕΔΕΔ είναι, όπως είπαμε, ο μοναδικός διαγωνισμός εικονικής δίκης στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τα Moot Courts του εξωτερικού. Το ακαδημαϊκό επίπεδο του ΕΔΕΔ, η προετοιμασία που πραγματοποιούν οι ομάδες και φυσικά η επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις ακόμα και των διεθνών διαγωνισμών. Η κύρια διαφορά του ΕΔΕΔ με τα διεθνή moot courts είναι ότι πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Ο Διαγωνισμός είναι από τους πιο γνωστούς στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών (ELSA). Επομένως, αν και δεν διαθέτει την εμβέλεια ενός πανευρωπαϊκού διαγωνισμού λόγω της θεματολογίας του που πηγάζει από το εσωτερικό δίκαιο,  αναγνωρίζεται φυσικά και διεθνώς.

5) Εξασφαλίζεται -και αν ναι, πώς- η επί ίσοις όροις συμμετοχή και «αντιδικία» μεταξύ των ομάδων;

Η επί ίσοις όροις συμμετοχή των ομάδων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Ως ELSA Greece φροντίζουμε να παράσχουμε τις ίδιες πληροφορίες σε όλους συμμετέχοντες, να τους ενημερώνουμε την ίδια χρονική στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει. Ακόμα, φέτος για πρώτη φορά έχουμε εξασφαλίσει την συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του Διαγωνισμού καθηγητών και από τις 3 Νομικές Σχολές της χώρας. Έτσι, ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι για την Διοικητική Δικαιοδοσία είναι ο κος Σπυρίδων Βλαχόπουλος (Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική ΕΚΠΑ) και η κα Ευγενία Πρεβεδούρου (Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου στη Νομική ΑΠΘ). Στην Πολιτική Δίκη ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι είναι ο κος Παρασκευάς Αρβανιτάκης (Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική ΑΠΘ) και κος Δημήτρης Μπαμπινιώτης (Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στη Νομική του ΔΠΘ). Τέλος, τα κριτήρια της βαθμολόγησης των δικογράφων αλλά και της προφορικής παρουσίας των συμμετεχόντων είναι κοινά για όλους. Μάλιστα, η διόρθωση των δικογράφων γίνεται ανώνυμα. Στην προφορική διαδικασία κάθε ομάδα έχει τον ίδιο χρόνο για να αναπτύξει τα επιχειρήματά της. Κάθε συμμετέχων έχει τον ίδιο χρόνο να παρουσιάσει την έρευνα που είχε κάνει.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s