MARE NOSTRUM Χ: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ-ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ

Το 2019 συµπληρώνεται ένας αιώνας από την λήξη του «Μεγάλου Πολέµου», ενός πολέµου που προκάλεσε τον θάνατο εκατοµµυρίων ανθρώπων αλλά και την κατάρρευση τριών αυτοκρατοριών. Ταυτόχρονα όµως, ο «Μεγάλος Πόλεµος» έκανε σαφή την ανάγκη για την δηµιουργία ενός διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, το οποίο θα αποσοβούσε ή -έστω- θα µετρίαζε την επιθετικότητα των ισχυρών δρώντων του διεθνούς συστήµατος, θα εξισορροπούσε τους ανταγωνισµούς, θα µεριµνούσε για την εκπλήρωση των νόµιµων δικαιωµάτων των λαών και θα συνεισέφερε στην παγίωση της διεθνούς ειρήνης. Έτσι, δηµιουργήθηκε η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ).

Σήµερα, εκατό χρόνια αργότερα, το διεθνές σύστηµα φαίνεται να οδηγείται προς την αποδόµηση του όχι µόνο διότι οι πάσης φύσεως ανταγωνισµοί εντείνονται, όχι µόνο διότι οι περιφερειακές εστίες σύγκρουσης πολλαπλασιάζονται αλλά και διότι ισχυροί διεθνείς δρώντες, µε αιχµή του δόρατος τις ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τράµπ, ασκούν µία πολιτική η οποία στηρίζεται στο δίκαιο του ισχυροτέρου. Όµως αντίστοιχη πολιτική ακολουθούν και περιφερειακοί δρώντες όπως η Τουρκία, η οποία δεν διστάζει να χρησιµοποιήσει στρατιωτική βία αλλά και απειλές χρήσης βίας εναντίον γειτονικών της κρατών.

Η κατάσταση αυτή δεν θα µπορούσε παρά να επιµηκύνει τις µεσανατολικές συγκρούσεις, πράγµα που από την µια πλευρά συνεχίζει να καταστρέφει τις χώρες της Μέσης Ανατολής που βρίσκονται σε πόλεµο, όπως η Συρία, η Λιβύη και η Υεµένη, και από την άλλη πλευρά φαίνεται να εντείνει τον κίνδυνο της διάσπασης τους, σε µικρά κοµµάτια όπως είχε συµβεί κατά την περίοδο των Εντολών που είχαν δοθεί από την ΚτΕ στην Γαλλία και την Μεγάλη Βρετανία. Τέλος, η καταστροφή των δοµών εξουσίας του λεγόµενου ΙΣΙΣ κάθε άλλο παρά έχει απαλείψει τον κίνδυνο της ισλαµικής τροµοκρατίας.

Όµως, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να µπορεί να αντιµετωπίσει επιτυχώς τα συσσωρευµένα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί, τόσο σε επίπεδο συνόλου όσο και µεµονωµένα. Η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακυβεύεται όχι µόνο λόγω της αποχώρησης του Ηνωµένου Βασιλείου αλλά και λόγω της αδυναµίας των Βρυξελλών να συµπορευθούν µε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τα αιτήµατα τους.

Πολλά ευρωπαϊκά κράτη, µεταξύ των οποίων και χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να βρεθούν υπό διεθνή οικονοµική επιτήρηση, ενώ βρίσκονται αντιµέτωπα στο εσωτερικό τους µε νεοφασιστικά κόµµατα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εκπροσώπηση και σε εθνικά Κοινοβούλια. Παράλληλα, η κοινωνική δυσαρέσκεια εντείνεται, όπως φάνηκε στην Γαλλία µε τα «κίτρινα γιλέκα», και η δυσαρέσκεια αυτή, που δεν οφείλεται µόνο στις αυξανόµενες δυσκολίες και την έλλειψη ελπίδας για ένα καλλίτερο µέλλον, αποτελεί δεξαµενή ψήφων για τα ακροδεξιά – νεοφασιστικά κόµµατα.

Όπως προκύπτει, οι ακραίες ιδεολογίες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης, τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη, πράγµα που δηµιουργεί σοβαρές ανησυχίες για το µέλλον τους και θέτει πάρα πολλά ερωτήµατα σχετικά µε την αντιµετώπιση των απειλών -ασύµµετρων και µη- την διαφύλαξη της Δηµοκρατίας, του κράτους Δικαίου, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να αναδειχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι παράγοντες από αυτούς που καθορίζουν αυτήν την ρευστή και µεταβατική περίοδο, όπως τα διακυβεύµατα των εν εξελίξει περιφερειακών συγκρούσεων, οι κυµαινόµενες συµµαχίες, οι πόλεµοι δια αντιπροσώπων, οι τάσεις απαξίωσης των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου στην διεθνή πολιτική, όπως επίσης και οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονοµικές και ιδεολογικές παράµετροι, που ωθούν σε ένα «άναρχο διεθνές σύστηµα» κυριαρχούµενο από τους ανταγωνισµούς και τις συγκρούσεις.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Ρόδο από τις 8 έως και τις 10 Μαΐου 2019. Οι ενδιαφερόµενοι / ενδιαφερόµενες µπορούν να στείλουν αιτήσεις συµπληρώνοντας τη φόρµα συµµετοχής που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.marenostrum.edu.gr. Στην αίτηση θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται: ονοµατεπώνυµο, κύκλος σπουδών, ΑΕΙ προέλευσης, τελικός τίτλος του θέµατος της εισήγησης, καθώς και περίληψη έκτασης µέχρι τετρακόσιες λέξεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής: από: 20/12/2018 έως 28/02/2019. Ανακοίνωση έγκρισης ή µη της αίτησης συµµετοχής: έως 15/03/2019. Αποστολή τελικού κειµένου: µέχρι 30 Απριλίου 2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.marenostrum.edu.gr , secretariat_marenostrum@hotmail.com

Το συνέδριο διοργανώνεται από: το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Με την υποστήριξη του Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής–Μεσανατολικής Πολιτικής και Πολιτισµού (ΚΕΜΜΕΠ-www.kemmep.gr)

Χορηγός Επικοινωνίας: Νοµικός Παλµός

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s